Ανεύρεση Ισχυρισμών

Για να επιλέξουμε το περιεχόμενο που θα αναλύσουμε, παρακολουθούμε τα θέματα που κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα ερωτήματα που μας στέλνουν οι αναγνώστες μας, για θέματα που μας προτείνουν να εξετάσουμε. Μπορείτε να το κάνετε πατώντας εδώ.

Δίνουμε έμφαση σε περιπτώσεις παραπληροφόρησης που στοχεύουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως για παράδειγμα τους πρόσφυγες. Έμφαση δίνουμε επίσης σε θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία (πχ COVID-19), γεγονότα της επικαιρότητας, όπως η εισβολή στην Ουκρανία, θέματα πολιτικής, καθώς και θέματα που αφορούν την παραπληροφόρηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Η έρευνα θεμάτων που αφορούν κόμματα και πολιτικούς γίνεται με όρους πολιτικής αμεροληψίας.