Ανεύρεση Ισχυρισμών

Για να επιλέξουμε το περιεχόμενο που θα αναλύσουμε, παρακολουθούμε τα θέματα που κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα ερωτήματα που μας στέλνουν οι αναγνώστες μας, για θέματα που μας προτείνουν να εξετάσουμε. Μπορείτε να το κάνετε πατώντας εδώ.

Δίνουμε έμφαση σε περιπτώσεις παραπληροφόρησης που στοχεύουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως για παράδειγμα τους πρόσφυγες. Έμφαση δίνουμε επίσης σε θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία (πχ COVID-19), γεγονότα της επικαιρότητας, όπως η εισβολή στην Ουκρανία, θέματα πολιτικής, καθώς και θέματα που αφορούν την παραπληροφόρηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Η έρευνα θεμάτων που αφορούν κόμματα και πολιτικούς γίνεται με όρους πολιτικής αμεροληψίας. Δεν επικεντρωνόμαστε υπέρ ή κατά κάποιας πλευράς.

Δεν διερευνούμε σάτιρα και θέματα life style. Δεν ελέγχουμε ισχυρισμούς όταν δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα τεκμηρίωσης, παρά μόνο εάν αυτά προκύψουν στην πορεία. Δεν ελέγχουμε γνώμες και απόψεις, παρά μόνο όταν περιέχουν κάποιο ψευδή ισχυρισμό ή δεδομένο. Δεν ελέγχουμε ισχυρισμούς που έχουν χαμηλή διάδοση, προκειμένου να μην τους δώσουμε μεγαλύτερη δημοσιότητα.

Κατηγοριοποίηση των fact-checks

Ο όρος “fact-check” μπορεί να μεταφραστεί ως “έλεγχος γεγονότος”. Ωστόσο, επειδή η θεματολογία είναι ευρεία έχουμε δημιουργήσει υποκατηγορίες για τη διευκόλυνση αναζήτησης από τους αναγνώστες μας και για λόγους διαφάνειας. Οι υποκατηγορίες είναι:
Ψευδές για περιπτώσεις που ολόκληρος ο ισχυρισμός είναι αβάσιμος.
Παραπλανητικό για περιπτώσεις που ο ισχυρισμός μπορεί να περιέχει ίχνη αλήθειας τα οποία έχουν διαστρεβλωθεί.
Λείπει Θεματικό Περιεχόμενο για ισχυρισμούς που αν και περιέχουν αλήθεια, αφήνουν εκτός περιεχόμενο που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένο συμπέρασμα.
Ψευδοεπιστήμη για ισχυρισμούς που διατυπώνουν ψεύδη ή διαστρεβλώνουν επιστημονικά δεδομένα.
Θεωρίες Συνωμοσίας
Τροποποιημένη Εικόνα για ισχυρισμούς που περιλαμβάνουν εικόνα ή εικόνες που έχουν αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί.
Τροποποιημένο Βίντεο για ισχυρισμούς που περιλαμβάνουν βίντεο που έχουν αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί.
Τεχνητή Νοημοσύνη για ισχυρισμούς, όπως για παράδειγμα εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης (AI).
Πολιτική για ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί από πολιτικούς ή αφορούν πολιτικούς και κόμματα και γενικά θέματα πολιτικής.
Απάτη για θέματα εξαπάτησης χρηστών του διαδικτύου.

Υπάρχουν περιπτώσεις που ένας ισχυρισμός μπορεί να εμπίπτει σε περισσότερες από μια υποκατηγορίες.