ΔΟΜΗ ΚΕΝΤΡΟΥ
Το Κέντρο αποτελείται από ένα Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου, μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου καθώς και ένα εξωτερικό σύμβουλο.


Το Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Συντακτική ομάδα Fact Check Cyprus:
Ιάκωβος Μυλωνάς – Ιδρυτής – Fact Checker
Δρ. Ανδρέας Ανδρέου – Ιδρυτής – Fact Checker
Δρ. Λουκία Ταξιτάρη – Αρχισυνταξία – Fact Checker
Αλέξανδρος Ευστρατίου – Fact Checker

Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Πληροφορικής:
Δρ. Μιχάλης Σιριβιανός
Δρ. Δήμητρα Μιλιώνη
Δρ. Λία Σπυρίδου

Εξωτερικός Σύμβουλος:
Θάνος Σιτίστας – Greece Fact Check

Η επιλογή των θεμάτων που θα διερευνηθούν, αποτελεί απόφαση της συντακτικής ομάδας Fact Check Cyprus. Η Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Πληροφορικής καθώς και τα υπόλοιπα μέλη του Κέντρου, δεν λαμβάνουν μέρος στην επιλογή, τη συγγραφή και τα αποτελέσματα, αλλά λειτουργούν με συμβουλευτική ιδιότητα επί τεχνικών θεμάτων.


Μέλη του Κέντρου με συμβουλευτική ιδιότητα και χωρίς δικαίωμα ψήφου είναι οι ακόλουθοι:
Καθηγητής Σάββας Χατζηχριστοφής
Δρ. Νίκος Σαλαμάνος
Παντελίτσα Λεωνίδου
Αλέξανδρος Ευσταθίου

Νέα μέλη είναι ευπρόσδεκτα στο Κέντρο και μπορούν να ενταχθούν κατόπιν έγκρισης από το Συμβούλιο.

Fact-Check Cyprus Partnership Agreement:

https://factcheckcyprus.org/wp-content/uploads/2024/02/Partnership-Agreement.pdf

Fact-Check Cyprus Bilateral Agreement:

https://factcheckcyprus.org/wp-content/uploads/2024/02/Bilateral-Agreement.pdf