Το Κέντρο αποτελείται από ένα Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου, μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου καθώς και ένα εξωτερικό σύμβουλο. Δικαίωμα ψήφου έχουν η συντακτική ομάδα και τα τρία μέλη της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Πληροφορικής. Θέματα τα οποία μπορεί να υπόκεινται σε ψηφοφορία αφορούν τη συμμετοχή σε προγράμματα, την ένταξη νέων μελών στο Κέντρο ή την πρόσληψη προσωπικού σε περίπτωση χρηματοδότησης. Η ψηφοφορία δεν αφορά τη φύση ή την επιλογή των ισχυρισμών για τα άρθρα, για τα οποία η συνταντική ομάδα διατηρεί πλήρη ανεξαρτησία.

Η επιλογή των θεμάτων που θα διερευνηθούν, αποτελεί απόφαση της συντακτικής ομάδας Fact Check Cyprus. Η Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Πληροφορικής καθώς και τα υπόλοιπα μέλη του Κέντρου, δεν λαμβάνουν μέρος στην επιλογή, τη συγγραφή και τα αποτελέσματα, αλλά λειτουργούν με συμβουλευτική ιδιότητα επί τεχνικών ή μεθοδολογικών θεμάτων. Αναμειγνύονται επίσης σε δραστηριότητες ψηφιακού γραμματισμού, στη διάχυση και σε οργανωτικά θέματα που αφορούν το Κέντρο και τις δραστηριότητές του.


Το Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Συντακτική ομάδα Fact Check Cyprus:
Ιάκωβος Μυλωνάς – Ιδρυτής – Fact Checker
Δρ. Ανδρέας Ανδρέου – Ιδρυτής – Fact Checker
Δρ. Λουκία Ταξιτάρη – Αρχισυνταξία – Fact Checker
Αλέξανδρος Ευστρατίου – Fact Checker

Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Πληροφορικής:
Δρ. Μιχάλης Σιριβιανός
Δρ. Δήμητρα Μιλιώνη
Δρ. Λία Σπυρίδου

Εξωτερικός Σύμβουλος:
Θάνος Σιτίστας – Greece Fact Check (σε θέματα μεθοδολογίας και σωστών πρακτικών/best practices)


Μέλη του Κέντρου με συμβουλευτική ιδιότητα και χωρίς δικαίωμα ψήφου είναι οι ακόλουθοι:
Καθηγητής Σάββας Χατζηχριστοφής
Δρ. Νίκος Σαλαμάνος
Παντελίτσα Λεωνίδου
Αλέξανδρος Ευσταθίου

Νέα μέλη είναι ευπρόσδεκτα στο Κέντρο και μπορούν να ενταχθούν κατόπιν έγκρισης από το Συμβούλιο.

Fact-Check Cyprus Partnership Agreement:

https://factcheckcyprus.org/wp-content/uploads/2024/02/Partnership-Agreement.pdf

Fact-Check Cyprus Bilateral Agreement:

https://factcheckcyprus.org/wp-content/uploads/2024/02/Bilateral-Agreement.pdf