Χρηματοδότηση και Ανεξαρτησία

To Fact-Check Cyprus ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020, ως απάντηση στην παραπληροφόρηση γύρω από την πανδημία COVID-19. Το Κέντρο Fact Check Cyprus εντάσσεται στη Μονάδα Κοινωνικής Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και αποτελεί την κορύφωση μίας συνεργασίας ατόμων που ασχολούνται με την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης από Κύπρο και Ελλάδα. Ο στόχος του Κέντρου είναι διπλός: από τη μία πλευρά η αποδόμηση ψευδών ειδήσεων και από την άλλη η εκπαίδευση του κοινού σε θέματα καταπολέμησης παραπληροφόρησης και του κοινού στον ψηφιακό γραμματισμό (media literacy). Στις 20 Νοεμβρίου 2023, ιδρύθηκε επίσημα ως το πρώτο Κέντρο κατά της Παραπληροφόρησης στην Κύπρο, με τη σύμπραξη του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)/Social Computing Research Center – SCRC και της ομάδας Fact-Check Cyprus.

To Fact-Check Cyprus δεν είχε λάβει χρηματοδότηση μέχρι και το 2023. Συντηρούταν αποκλειστικά από τα μέλη της ομάδας του. Για το 2024 έχει λάβει λιγότερα από 5.000 ευρώ στα πλαίσια του Grant Agreement 101083756 (MedDMO EU-project) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν δεχόμαστε δωρεές από πολιτικούς και κόμματα. Τα μέλη μας απαγορεύεται να είναι μέλη κομμάτων και άλλων σχετικών οργανώσεων. Τα άρθρα μας δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις ή προτιμήσεις. Παραθέτουμε μόνο γεγονότα. Για να εξασφαλιστεί η αμεροληψία ενός συντάκτη, το άρθρο του ελέγχεται τουλάχιστον από έναν ακόμη, ενίοτε και από περισσότερους. Αν κάποιος από τα μέλη της ομάδας αποφασίσει να ακολουθήσει πολιτική πορεία, αυτομάτως αφαιρείται από τους συντάκτες. Τα ανωτέρω δεν αναιρούν το δικαίωμα των μελών της ομάδας να έχουν πολιτικές προτιμήσεις ή απόψεις σε προσωπικό επίπεδο. Απαγορεύεται όμως να τις εκφράζουν στην αρθρογραφία τους, η οποία είναι απολύτως αμερόληπτη. Αν θεωρείτε ότι έχουν παραβιαστεί τα ανωτέρω, μπορείτε να υποβάλετε παράπονο εδώ.