Θάνος Σιτίστας (Επαχτίτης)


Στρατιωτικός ε.α. Fact-Checker. Ιδρυτής του Greece Fact Check.

Πρώην μέλος της ομάδας και συνιδρυτής της εταιρίας “Ελληνικά Hoaxes”. Κάτοχος του πιστοποιητικού εξειδικευμένης επιμόρφωσης για το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο «Αμυντικός – Αστυνομικός Αναλυτής: Ηλεκτρονική Δημοσιογραφία Άμυνας και Ασφάλειας» και του «Κυβερνοέγκλημα και Κυβερνοασφάλεια».

Παρουσίασε masterclass στην υπηρεσία DG COMM του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τους τρόπους αναγνώρισης και καταπολέμησης των ψευδών ειδήσεων. Έχει προσκληθεί σε πολλά διεθνή συνέδρια για την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων, όπως για παράδειγμα το συνέδριο Fact-Checking in EU, που διοργανώθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο με σκοπό τον συντονισμό των ομάδων και οργανισμών που ελέγχουν τις ψευδείς ειδήσεις στην Ευρώπη, με απώτερο σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο θέμα της παραπληροφόρησης ενόψει των Ευρωεκλογών του Μαΐου 2019. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής, μεταξύ άλλων στα συνέδρια Global Fact 8, Global Fact 9, RightsCon 2022, EU Disinfo Lab 2022 κ. α., με θέμα την πρόληψη και καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και των απειλών εναντίον των ελεγκτών ειδήσεων. Έχει κάνει παρουσιάσεις και ομιλίες για το φαινόμενο της παραπληροφόρησης στην Ελλάδα και τις σχετικές υβριδικές απειλές, μεταξύ άλλων στο EU DisinfoLab 2022 Annual Conference. Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις για έργα κατά της παραπληροφόρησης. Υπήρξε υπεύθυνος επικοινωνίας με φορείς του εξωτερικού όπως το IFCN, το MLDI κ.α.

Συμμετείχε ως συγγραφέας για το κεφάλαιο με τίτλο “The Scourge of Fake News in Greece”, στην peer-reviewed έκδοση του European Integration and Democracy Series, που εκδίδεται από το Κέντρο Δημοκρατικών Σπουδών (CDDS) του Πανεπιστημίου Białystok στην Πολωνία σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Vrije Universiteit Brussel του Βελγίου. 

Μέλος της Ένωσης Δημοσιογράφων Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (Ε.ΔΗ.Π.Η.Τ) Μακεδονίας – Θράκης.