You are currently viewing Η μελέτη από την κλινική του Κλίβελαντ δεν αναφέρει ότι το δισθενές ενισχυτικό αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης από την COVID19. 

Η μελέτη από την κλινική του Κλίβελαντ δεν αναφέρει ότι το δισθενές ενισχυτικό αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης από την COVID19. 

Ισχυρισμός:Για οσους διερωτώνται την σχέση εμβολίου κοβιτ και θετικοτητας σε κοβιτ, την απάντηση έδωσε η μελέτη του Cleveland clinic και είναι ξεκάθαρη.
Η μαύρη γραμμή είναι όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, η κόκκινη με 1 δόση, η πράσινη με 2 δόσεις, η μπλε με 3 δόσεις και η πορτοκαλία 4 δόσεις και πάνω. Το ξεκάθαρο συμπέρασμα είναι ότι όσο περισσότερες δόσεις, τόσο περισσότερο κολλάς κοβιτ!Η μελέτη διεξήχθη σε 51000 χιλιάδες υπαλλήλους του εν λόγω νοσοκομείου και τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν δύσκολα μπορούν να αμφισβητηθούν. Ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία του κόσμου γνωρίζει λεπτομερώς και με στοιχεία ποτε και ποσό κόλλησαν οι υπάλληλοι του αλλά και ποσο-πότε εμβολιάστηκαν.Το άλλο που εύκολα διαφαίνεται στην Κύπρο, είναι ότι οι περισσότεροι θετικοί σήμερα (και τότε) είναι πολλαπλά εμβολιασμένοι.Αποτελεσματικότατο!

Συμπέρασμα Οι παραπάνω ισχυρισμοί βασίζονται σε συσχετίσεις που δεν υποδηλώνουν αιτιώδη συνάφεια. Δεν έχει βρεθεί ότι οι εμβολιασμοί για COVID-19 αυξάνουν τις πιθανότητες μόλυνσης από τον ιό.

Παράδειγμα ανάρτησης 

Τι ισχύει 

O ισχυρισμός προέρχεται από ελλιπή κατανόηση ή και σύγχυση των ακόλουθων στατιστικών όρων: α) συσχέτιση (correlation) και β) αιτιώδης συνάφεια (causation). Το αποτέλεσμα είναι να γίνεται παρερμηνεία των αποτελεσμάτων επιστημονικών δημοσιεύσεων. 

Η συσχέτιση είναι ένας στατιστικός δείκτης που περιγράφει τη σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών: στην ύπαρξη συσχέτισης, όταν αλλάζει μια μεταβλητή, αλλάζει και η άλλη. Η συσχέτιση δείχνει μία συνδιακύμανση των μεταβλητών, χωρίς όμως να μας λέει κάτι για το πού οφείλεται η σχέση αυτή. Σε μία συσχέτιση λοιπόν δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα για τις αιτίες που την προκαλούν. Με άλλα λόγια, δύο μεταβλητές που χαρακτηρίζονται από στατιστικά σημαντική συσχέτιση, δεν συνδέονται απαραίτητα με άμεση ή έμμεση αιτιώδη σχέση. 

Αιτιώδης συνάφεια σημαίνει ότι οι αλλαγές στη μία μεταβλητή επιφέρουν αλλαγές στην άλλη. Υπάρχει μια σχέση αιτίας-αποτελέσματος μεταξύ μεταβλητών. Οι δύο μεταβλητές συσχετίζονται μεταξύ τους και υπάρχει επίσης αιτιώδης σχέση μεταξύ τους. 

Μια συσχέτιση λοιπόν δεν συνεπάγεται αιτιώδη συνάφεια, αλλά η αιτιώδης συνάφεια συνεπάγεται πάντα συσχέτιση.

Και οι δύο ισχυρισμοί έχουν αναπαραχθεί από τη σελίδα παραπληροφόρησης The Exposé. Η The Exposé (παλαιότερα γνωστή ως The Daily Exposé) είναι ένας βρετανικός ιστότοπος θεωριών συνωμοσίας και ψευδών ειδήσεων που δημιουργήθηκε το 2020 από τον Jonathan Allen-Walker. Είναι γνωστή  για τη δημοσίευση παραπληροφόρησης σχετικά με τη COVID-19 και τα εμβόλια.

Ο ψευδής ισχυρισμός προέρχεται από παρερμηνεία μιας μελέτης, η οποία στηρίχθηκε σε δεδομένα από πέραν των 50.000 υπαλλήλων της Cleveland Clinic και δημοσιεύθηκε στο Open Forum Infectious Diseases. Είχε ως στόχο να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του δισθενούς ενισχυτικού εμβολίου έναντι της παραλλαγής όμικρον μεταξύ Σεπτεμβρίου 2022 και Μαρτίου 2023, περίοδο κατά την οποία το 8,7% των εργαζομένων βρέθηκαν θετικοί. 

Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ενισχυτικό εμβόλιο παρέχει κάποια προστασία. Το δισθενές εμβόλιο προτρέπει το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίσει τόσο την αρχική πρωτεΐνη ακίδας του ιού, όσο και την παραλλαγή που βρίσκεται στα στελέχη BA.4 και BA.5,  οι οποίες αποτελούν τις πιο πρόσφατες κυρίαρχες υποπαραλλαγές Όμικρον.

Παρόλο που ο στόχος της μελέτης ήταν η αποτελεσματικότητα του δισθενούς εμβολίου, οι ερευνητές παρατήρησαν το εξής ενδιαφέρον: τα άτομα που έλαβαν περισσότερες δόσεις εμβολίου πριν από τις 12 Σεπτεμβρίου 2022 (ημέρα κατά την οποία το δισθενές αναμνηστικό εμβόλιο έγινε διαθέσιμο στην κλινική του Κλίβελαντ) φαίνονταν να έχουν υψηλότερο ποσοστό θετικών τεστ τους επόμενους μήνες σε σχέση με άτομα που είχαν κάνει λιγότερα εμβόλια.

Οι ερευνητές δεν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι περισσότερες δόσεις προκαλούσαν υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης, και με βάση τη συγκεκριμένη ανάλυση που έκαναν δεν μπορούν να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα, γιατί δεν έχουν κάνει στατιστικές προσαρμογές και κανονικοποίηση για τις διαφορές μεταξύ των υπο-μελέτη ομάδων. Τέτοια φαινόμενα είναι πολύ πιθανόν να παρατηρηθούν σε μελέτες παρατήρησης (observational studies). Παράγοντες  όπως ηλικία, φύλο, υποκείμενα νοσήματα, συμπεριφορές κτλ. επηρεάζουν τα αποτελέσματα και για τη συγκεκριμένη παρατήρηση δεν έχουν ληφθεί υπόψιν. . 

Αυτό το εύρημα ήταν μια συσχέτιση που θα μπορούσε να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες πέρα από εμβόλιο. Με άλλα λόγια, αυτή η συσχέτιση ΔΕΝ δείχνει αιτιώδη σχέση μεταξύ εμβολίων και μόλυνσης. Αντίθετα, μελέτες έχουν γενικά διαπιστώσει ότι κάθε πρόσθετη δόση εμβολίου μειώνει τον κίνδυνο εκδήλωσης συμπτωματολογίας μετά από μόλυνση από την COVID-19.