You are currently viewing Παραπληροφόρηση για τον αριθμό των αλλοδαπών στην Κύπρο

Παραπληροφόρηση για τον αριθμό των αλλοδαπών στην Κύπρο

Με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά βίας σε Πάφο και Λεμεσό σχετικά με το μεταναστευτικό, κυκλοφόρησαν ισχυρισμοί που παραποιούν τους αριθμούς των αλλοδαπών που βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ισχυρισμός: Σύμφωνα με την Eurostat στην Κύπρο ζουν 250 χιλιάδες παράνομοι μετανάστες.

Συμπέρασμα: Το ποσοστό του 6% του γενικού πληθυσμού που αναφέρεται στις επίσημες πηγές ανέρχεται σε αριθμό όχι μεγαλύτερο των 55,000 ατόμων.

Τι ισχύει

2021

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, το 2021 υπήρχαν στη χώρα 180,344 αλλοδαποί. Εξ αυτών, το 46.5% αφορούσε μετανάστες που έφτασαν για λόγους εργασίας, 37.7% ήρθαν για οικογενειακούς λόγους, 6% έφτασαν ως αιτητές ασύλου και 9.8% για άλλους λόγους.

Με βάση τα παραπάνω, οι αιτητές ασύλου το 2021 έφτασαν σε απόλυτους αριθμούς περίπου τους 10,820. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat και τον πίνακα που επισυνάπτεται παρακάτω με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της απογραφής του 2021, από το σύνολο των 918.100 εγγεγραμμένων κατοίκων, το 21,1%, δηλαδή 193.300, είναι αλλοδαποί. Ο αριθμός λοιπόν των 10,820 αιτητών ασύλου αντιστοιχεί στο 1.2% του γενικού πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

2022

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, ο πληθυσμός της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2022, ανήλθε σε 912,703 άτομα:

Σύμφωνα πάντα με την EUROSTAT, εκτιμήθηκε ότι την 1/1/2023 ο πληθυσμός θα έφτανε τους 920,700 κατοίκους:

Σύμφωνα με την Eurostat, όπως φαίνεται παραπάνω, το 2022 είχαμε 23,864 νέες αιτήσεις ασύλου. Αν σε αυτές προστεθούν οι αιτητές ασύλου του 2021 και χωρίς να υπολογιστούν οι αναχωρήσεις κάποιων, υπολογίζεται ένας μέγιστος αριθμός αιτητών ασύλου της τάξης των 34,685 ατόμων. Αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 3.8% του γενικού πληθυσμού.

2023

Η EUROSTAT ανακοίνωσε τον Μάρτιο του 2023 πως όσον αφορά πολίτες που έχουν γεννηθεί σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μεγαλύτερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Μάλτα (15.7%) και το Λουξεμβούργο (15.6%). Αυτά τα δύο μέλη της ΕΕ ακολουθούνται από τη Σουηδία (14.9%), την Εσθονία (13.1%) και την Κύπρο (12.2%).

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) (ημερομηνία δημοσιεύματος 12/07/2023), στην Κύπρο περίπου το 5% του πληθυσμού (από σύνολο 915 χιλιάδων που αναφέρει) είναι μετανάστες [σ.σ. αιτητές ασύλου ή άτομα υπό καθεστώς προστασίας (άσυλο)]. Το Al Jazeera, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές, προσδιορίζει το ποσοστό στο 6%. Αν θεωρήσουμε ότι ο συνολικός πληθυσμός είναι περίπου 915 χιλιάδες, αυτό μεταφράζεται σε ένα αριθμό μεταξύ 45.750 και 54.900 ατόμων (αριθμός κατά γενική προσέγγιση). Ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου επίσης ανέφερε το ποσοστό του 6% τον περασμένο Μάιο. 

Επικοινωνήσαμε με το κυπριακό παράρτημα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για να λάβουμε διευκρινιστικές πληροφορίες:

Σίγουρα πρόκειται για παραπληροφόρηση/ψευδή πληροφόρηση αφού εμείς δεν συλλέγουμε στοιχεία για «παράνομους» ούτε και χρησιμοποιούμε αυτό τον όρο. Αλλά ακόμα κι αν δείτε τα στοιχεία της Αστυνομίας Κύπρου για  «παράνομους αλλοδαπούς» (βλ. Στατιστικά στοιχεία για αλλοδαπούς) θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει τεράστια απόκλιση με τις 250,000 που παρατίθενται ως «εκτίμηση του ΟΗΕ». Επίσης, παραποιούνται και τα στοιχεία της EUROSTAT, όπως θα έχετε ήδη παρατηρήσει καθώς και τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής πληθυσμού όπου θα δείτε ότι το 21.1% είναι μη-Κύπριοι.

Όσον αφορά τις αφίξεις “παράτυπων” το 2023, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου πρόκειται για άτομα που έχουν αιτηθεί άσυλο. 

Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία, ο πληθυσμός της Κυπριακής Δημοκρατίας τα τελευταία τρία χρόνια ανέρχεται σε περίπου 900,000 άτομα. Ο αριθμός των αιτητών ασύλου στη χώρα παρουσιάζει αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια, γεγονός όμως που αναγνωρίστηκε από το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση και πάρθηκαν μέτρα για την αντιμετώπισή του, με το 2023 να επιτυγχάνεται για πρώτη φορά η αναχώρηση περισσότερων αιτητών ασύλου σε σχέση με τις αφίξεις. Εν πάσει περιπτώσει, το ποσοστό του 6% του γενικού πληθυσμού που αναφέρεται στις επίσημες πηγές ανέρχεται σε αριθμό όχι μεγαλύτερο των 55,000 ατόμων, που είναι πολύ μακρυά από τον αριθμό των 250,000 που αναφέρεται σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Συντάκτης: Λουκία Ταξιτάρη
Επιμέλεια: Θάνος Σιτίστας Επαχτίτης