You are currently viewing Δεν ισχύει πως οι κλινικές δοκιμές εμβολίων κατά της COVID-19 δεν μπορούν να δείξουν ότι σώζουν ζωές

Δεν ισχύει πως οι κλινικές δοκιμές εμβολίων κατά της COVID-19 δεν μπορούν να δείξουν ότι σώζουν ζωές

Ισχυρισμός: Οι κλινικές δοκιμές εμβολίων για την COVID19 δεν μπορούν να μας δείξουν ότι τα εμβόλια να σώζουν ζωές

Συμπέρασμα:Οι διαθέσιμες έως το 2024 έρευνες και δεδομένα παρέχουν σημαντικές αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων κατά του COVID-19 στη διάσωση ζωών.

Παράδειγμα ανάρτησης:

Τι ισχύει

Το συγκεκριμένο άρθρο έχει συγγραφεί από τον Peter Doshi και είναι άρθρο γνώμης. Προέρχεται από το 2020 και έχει γραφτεί πριν τη χρήση εμβολίων. Έχει καταρριφθεί ωστόσο, διότι τα εμβόλια κατά της COVID-19 ήταν όντως αποτελεσματικά στη διάσωση ζωών.

Το άρθρο της BMJ “Θα σώσουν ζωές τα εμβόλια κατά του Covid-19; Οι τρέχουσες δοκιμές δεν έχουν σχεδιαστεί για να μας το πουν” εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον σχεδιασμό των δοκιμών εμβολίων Φάσης ΙΙΙ για την COVID-19. Επισημαίνει ότι αυτές οι δοκιμές αξιολογούν πρωτίστως την αποτελεσματικότητα του εμβολίου στην πρόληψη του συμπτωματικού COVID-19, όχι απαραίτητα σοβαρών εκβάσεων όπως νοσηλεία ή θάνατος. Αυτή η κριτική είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της αποτελεσματικότητας των εμβολίων, αλλά μπορεί να μην περικλείει πλήρως τον ευρύτερο αντίκτυπο των εμβολίων, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τα εξελισσόμενα δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους στη μείωση των σοβαρών κρουσμάτων COVID-19 και της μετάδοσης. Οι ενημερωμένες μελέτες και η συνεχής συλλογή δεδομένων από τον πραγματικό κόσμο είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή μιας πιο ολοκληρωμένης αξιολόγησης των επιπτώσεων των εμβολίων COVID-19 στη δημόσια υγεία. Το συγκεκριμένο άρθρο είναι άρθρο γνώμης και απαρχαιωμένο αφού έχει δημοσιευθεί το 2020 πριν την ευρεία χρήση των εμβολίων. Τα μετέπειτα δεδομένα και πάμπολλες μελέτες καταρρίπτουν τις ανησυχίες του Peter Doshi.

Οι κριτικές του Peter Doshi για τις δοκιμές εμβολίων COVID-19, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον σχεδιασμό τους και στη διαφάνεια των δεδομένων, έχουν αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στην επιστημονική κοινότητα. Ενώ τόνισε σημαντικά μεθοδολογικά ζητήματα, όπως η πιθανότητα μεροληψίας λόγω διαφορετικών ανεπιθύμητων συμβάντων μεταξύ των ομάδων εμβολίου και ελέγχου και ζητήματα σχετικά με την τύφλωση των δοκιμών, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι πτυχές αποτελούν κοινές προκλήσεις σε πολλές κλινικές δοκιμές. Οι ανησυχίες του σχετικά με την ταχύτητα της κυκλοφορίας του εμβολίου στο πλαίσιο της Εξουσιοδότησης Έκτακτης Χρήσης και την ανάγκη για περισσότερα μακροπρόθεσμα δεδομένα ήταν σημαντικές, αλλά αυτές πρέπει να εξισορροπηθούν με την επείγουσα ανάγκη δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας. Συνολικά, ενώ ορισμένα από τα σημεία του Doshi συμβάλλουν στη συζήτηση για την ανάπτυξη εμβολίων και την παρακολούθηση της ασφάλειας, πρέπει να σταθμιστούν στο ευρύτερο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας και των γνωστών πλεονεκτημάτων των εμβολίων.

Τα δεδομένα και οι μελέτες που είναι διαθέσιμες έως το 2024 παρέχουν ουσιαστικές αποδείξεις ότι τα εμβόλια κατά του COVID-19 ήταν αποτελεσματικά στη διάσωση ζωών. Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Cureus τον Αύγουστο του 2023 αξιολόγησε τον αντίκτυπο των εμβολίων COVID-19 στα ποσοστά θνησιμότητας μεταξύ των ασθενών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η μελέτη περιελάμβανε επτά μελέτες με πάνω από 21 εκατομμύρια ασθενείς με COVID-19 και διαπίστωσε ότι τα μη εμβολιασμένα άτομα είχαν 2,46 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από COVID-19 σε σύγκριση με τα εμβολιασμένα άτομα. Αυτή η σημαντική διαφορά υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων COVID-19 στη μείωση της θνησιμότητας μεταξύ των μολυσμένων ατόμων.

Επιπλέον, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) στις Ηνωμένες Πολιτείες επανεξετάζουν συνεχώς δεδομένα σχετικά με τα εμβόλια COVID-19 μέσω της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις Πρακτικές Ανοσοποίησης (ACIP). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, η συγκεντρωτική αποτελεσματικότητα του εμβολίου (VE) κατά του θανάτου που αποδίδεται στον COVID-19 μεταξύ εφήβων και ενηλίκων ήταν 61%. Αν και η βεβαιότητα αυτής της αξιολόγησης κατηγοριοποιήθηκε ως πολύ χαμηλή λόγω ανησυχιών για ασυνέπεια, εξακολουθεί να δείχνει σημαντική μείωση του κινδύνου θνησιμότητας για τα εμβολιασμένα άτομα σε σύγκριση με εκείνα που δεν είναι εμβολιασμένα.

Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν συλλογικά τον κρίσιμο ρόλο του εμβολιασμού κατά του COVID-19 στον μετριασμό της σοβαρότητας της νόσου και στη μείωση των ποσοστών θνησιμότητας, τονίζοντας τη σημασία του εμβολιασμού ως βασικής στρατηγικής για τη διαχείριση της πανδημίας.

Συμπέρασμα:

Οι δοκιμές εμβολίων συχνά μετρούν την αποτελεσματικότητα του εμβολίου στην πρόληψη σοβαρών περιπτώσεων νόσου, όπως αυτών που απαιτούν νοσηλεία. Αυτές οι δοκιμές παρακολουθούν την εμβολιασμένη ομάδα συγκριτικά με μια ομάδα που λαμβάνει ένα εικονικό φάρμακο ή μια αλλαγή τυχαίας ομάδας για σύγκριση.

Μέσω αυτής της σύγκρισης, οι ερευνητές μπορούν να καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με το πόσο αποτελεσματικό είναι το εμβόλιο στην πρόληψη σοβαρών περιπτώσεων νόσου που απαιτούν ιατρική παρέμβαση. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου στη μείωση των σοβαρών επιπτώσεων της νόσου στον γενικό πληθυσμό.