You are currently viewing Συνεχίζονται ακόμη μια φορά από χρήστες και σελίδες του Facebook οι αβάσιμες πληροφορίες για την επικινδυνότητα του 5G, όπως για παράδειγμα τη σύνδεση του με τον Κορωνοϊό.

Συνεχίζονται ακόμη μια φορά από χρήστες και σελίδες του Facebook οι αβάσιμες πληροφορίες για την επικινδυνότητα του 5G, όπως για παράδειγμα τη σύνδεση του με τον Κορωνοϊό.

Συντάκτης: Γιώργος Μασούρας

Επιμέλεια κειμένου: Fact Check Cyprus

Πριν καν μπούμε στον κόπο να καταρρίψουμε πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να διαπιστώσει πως το 5G και ο covid-19 είναι εντελώς άσχετα μεταξύ τους, πρέπει να καταλάβουμε τι είναι 5G, και γιατί δε χρειάζεται φόβος και πανικός.

Καταρχάς, πρέπει να ορίσουμε ένα υπόβαθρο για την ελάχιστη κατανόηση της τεχνολογίας, που χωρίς αυτό ό,τι πούμε θα ήταν κουβέντες του καφενέ. 

Το φωτόνιο λοιπόν είναι ένα σωματίδιο φωτός. Ανάλογα με την ενέργεια που κουβαλά το κάθε φωτόνιο, μπορούμε να καθορίσουμε αν αυτό το φωτόνιο είναι ορατό φως, x-ray, UV, υπέρυθρες, μικροκύματα, κλπ. Αυτή η ενέργεια που κουβαλά το κάθε φωτόνιο ξεχωριστά, συσχετίζεται με τη συχνότητα, για την οποία πολλοί φοβούνται, καθώς το 5G καλύπτει μεγαλύτερες συχνότητες από το 4G για παράδειγμα. Πρέπει όμως να καταλάβουμε τι είναι μη ιονίζουσα ακτινοβολία και γιατί το 5G είναι ασφαλές λόγω αυτού του του χαρακτηριστικού. 

Η ενέργεια λοιπόν ενός φωτονίου που αντιστοιχεί στις συχνότητες του 5G, δεν είναι αρκετή για να “ιονίσει” ο,τιδήποτε. Και τι εννοούμε με αυτό; Όταν ένα φωτόνιο UV ή X-ray απορροφηθεί από τον ιστό ενός οργάνου, περιέχει αρκετή ενέργεια για να επιδράσει τη χημική σύσταση του κυττάρου. Αυτό οδηγεί σε καρκίνο. Το φωτόνιο του 5G δεν έχει αυτή την ιδιότητα. Και πως το ξέρουμε αυτό; Η υπέρυθρη ακτινοβολία και το ορατό φως που εκτιθόμαστε καθημερινά από τον ήλιο και τις λάμπες μας περιέχει ενέργεια η οποία είναι πολλές τάξεις μεγέθους μεγαλύτερες στο κάθε φωτόνιο. Το ορατό φως όμως και οι υπέρυθρες δε δημιουργούν καρκίνο. Για να βάλουμε τα πράγματα σε προοπτική, η συχνότητα του ορατού φωτός είναι μεταξύ 400-790THz (1ΤHz = 1,000GHz = 1,000,000MHz). Δε βλέπουμε όμως κανένα να φοβάται τα 500 χιλιάδες GHz, το οποίο είναι πορτοκαλί ορατό φως.

Τα 28GHz λοιπόν που θα ενεργεί το 5G (σε μεταγενέστερο στάδιο, καθώς τώρα μόνο κοντά στα 3.6GHz έχουν αδειοδοτηθεί, που είναι κοντά στις συχνότητες που χρησιμοποιούμε στο wifi εδώ και χρόνια), είναι μικροκύματα. Να πούμε όμως πως όλες οι προϋπάρχων τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας, μικροκύματα χρησιμοποιούν. Και πριν προλάβει κάποιος να πει Α! Θα μας κάνουν τους εγκεφάλους μας φούρνους μικροκυμάτων! θα πρέπει να μιλήσουμε για το τι είναι τα μικροκύματα και γιατί έχουν θερμικές ιδιότητες. 

Η συχνότητα λοιπόν των μικροκυμάτων είναι κοντά στη συχνότητα στην οποία δονείται ο μοριακός δεσμός μεταξύ του υδρογόνου και του οξυγόνου, δηλαδή μπορεί να βράσει νερό. Για αυτόν τον λόγο υπάρχει μια ανώτερη τιμή ακτινοβολίας για την οποία οι τηλεπικοινωνίες δεν πρέπει να υπερβούν, και ορίζεται από τον την κυβέρνηση, υπό τις ενδείξεις του ΠΟΥ. Αν πάρουμε την εικόνα με τα φωτόνια, αυτό αντιστοιχεί στην πυκνότητα των φωτονίων, δηλαδή πόσα φωτόνια υπάρχουν, και όχι πόση ενέργεια κουβαλούν. Η ενέργεια που κουβαλά το κάθε ένα δεν είναι αρκετή για να ιονίσει και να προκαλέσει καρκίνο. Αν λοιπόν η ακτινοβολία των μικροκυμάτων ήταν τόσο μεγάλη που κατέληγε σε αύξηση 1ος (ενός) βαθμού Κελσίου στο σώμα μας, θα το ξέραμε ήδη όλοι μας, καθώς θα είχαμε όλοι πυρετό.

Να πούμε επίσης πως αυτές οι μεγαλύτερες συχνότητες που χρησιμοποιούνται στο 5G, δε μπορούν καν να διεισδύσουν στο δέρμα και στους ιστούς μας όσο βαθιά όσο οι μικρότερες συχνότητες. Έτσι, η ακτινοβολία δε μπορεί να μας διαπεράσει, σταματώντας στο μισό μιλίμετρο.

Θέλουμε να καταρρίψουμε τη συσχέτιση 5G – κορωνοϊού και με κοινή λογική όμως, καθώς πολλές από τις χώρες που έχουν πληγεί δεν διαθέτουν καν υποδομή 5G. Για παράδειγμα το Ιράν, Ινδία η Αφρική με επιβεβαιωμένα κρούσματα και θανάτους δεν υπάρχουν ιστοί 5G. Ο ισχυρισμός πως το 5G είναι επικίνδυνο για το ανοσοποιητικό σύστημα έχει ξαναεμφανιστεί στο παρελθόν όταν ξεκίνησαν τα 2G, 3G, 4G και WiFi.

Μελέτες έχουν επίσης διερευνηθεί για εάν η έκθεση σε χαμηλά επίπεδα μικροκυμάτων και ραδιοκυμάτων από πηγές τηλεπικοινωνιών όπως το 5G μπορεί να επηρεάσει το ανοσοποιητικό σύστημα. Τέτοιες μελέτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν διερευνήσει επιδράσεις σε αντιγόνα, αντισώματα και οξειδωτικό στρες, δεν έχουν αποδείξει αλλαγές στην ανοσολογική λειτουργία.

Δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία ότι η έκθεση σε χαμηλά επίπεδα μικροκυμάτων από 5G και άλλες ασύρματες τηλεπικοινωνίες μπορεί να επηρεάσει το ανοσοποιητικό σύστημα ή να προκαλέσει οποιεσδήποτε άλλες μακροπρόθεσμες ή βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία.

Ας ακούσουμε λοιπόν την επιστήμη, το απλό γεγονός είναι ότι το 5G δεν μπορεί να βρίσκεται πίσω από την πανδημία, είτε με τη διάδοση του ιού είτε με την υποβάθμιση της ανοσολογικής μας απόκρισης. 

Το άρθρο αυτό γράφτηκε γενικά για αυτά που αναπαράγονται στο facebook για το 5G. live από μη ειδικούς που έχουν γίνει πρόσφατα για το θέμα δε συνδέουν την τεχνολογία αυτή με την πανδημία, αλλά είναι βασισμένα στη συντριπτική μειοψηφία των επιστημονικών άρθρων για το θέμα και δεν αποτελεί μέρος της επιστημονικής συναίνεσης για την ασφάλεια της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας στα χαμηλά επίπεδα του δικτύου.

Τέλος, θα θέλαμε να απαντήσουμε σε αυτούς που κατέβασαν ή έκαψαν στο παρελθόν αντένες τηλεπικοινωνίας. Αν το κινητό τηλέφωνο δυσκολεύεται να βρει σήμα (λόγω του ότι δεν υπάρχουν πλεον αντένες), το τηλέφωνο εκπέμπει πολύ περισσότερη ακτινοβολία (ακόμη όμως εντός των επιτρεπτών ορίων από το νόμο) μέχρι να βρει σήμα από κάποια πιο μακρινή αντένα. Δηλαδή πετύχατε το αντίθετο αυτού που νομίζατε πως καταφέρατε. 

https://www.icnirp.org/en/applications/5g/index.html

https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/clearing-up-myths-5g-and-coronavirus

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters