You are currently viewing Τα mRNA Εμβόλια δεν Αλλάζουν το DNA μας

Τα mRNA Εμβόλια δεν Αλλάζουν το DNA μας

Ισχυρισμός: «Βóμβα» με τα εμβόλια του κορονοϊού – Πάρα πολύ άσχημα νέα για όσους τα έκαναν. Οριστικό αποτέλεσμα μελέτης: Τα εμβόλια mRNA για τον Covid-19 των Pfizer και Moderna αλλάζουν το DNA των ανθρώπων

Συμπέρασμα: η Σουηδική έρευνα μελέτησε σε εργαστηριακές συνθήκεςκατά πόσο το mRNA του εμβολίου μπορεί να μετατραπεί σε DNA και βρήκε ότι αυτό μπορούσε να συμβεί σε ηπατικές σειρές υπό συνθήκες. Δεν έγινε καμία μελέτη σε ανθρώπους ούτε μελετήθηκε το αν το mRNA μπορεί να αλλοιώσει το ανθρώπινο γονιδίωμα. Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί γιατί το mRNA μένει έξω από τον πυρήνα των κυττάρων και δεν έχει καμία αλληλεπίδραση με το DNA. 

Τι ισχύει 

Χρήστες των ΜΚΔ αναφέρουν μια μελέτη από τη Σουηδία που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο 2022, προκειμένου να προωθήσουν την ατεκμηρίωτη θεωρία ότι τα εμβόλια mRNA κατά της COVID-19 μεταβάλλουν μόνιμα το DNA των ληπτών.Τα εμβόλια mRNA, όπως αυτά που αναπτύχθηκαν για την COVID-19 από τις εταιρείες Pfizer-BioNTech και Moderna, έχουν προκαλέσει αρκετή συζήτηση και ανησυχία μεταξύ του κοινού. Ένα απόσπασμα που κυκλοφορεί διαδικτυακά τις τελευταίες ημέρες δείχνει τον Peter McCullough, ο οποίος έχει διαδώσει παραπληροφόρηση σχετικά με τα εμβόλια στο παρελθόν, να μιλάει για τη σουηδική μελέτη και να ισχυρίζεται ψευδώς ότι αυτή αποδεικνύει πως το εμβόλιο της Pfizer μεταγράφει αντίστροφα και εγκαθιστά DNA στο ανθρώπινο γονιδίωμα, οδηγώντας σε επιβλαβείς επιπτώσεις. 

Η μελέτη εξέτασε αν το mRNA του εμβολίου θα μπορούσε να μετατραπεί σε DNA, και διαπίστωσε ότι αυτό συνέβαινε σε ορισμένες αλλοιωμένες σε εργαστηριακές συνθήκες ηπατικές κυτταρικές σειρές. Δεν αξιολόγησε αν το εμβόλιο αλλοιώνει το ανθρώπινο γονιδίωμα ή ποια θα ήταν τα αποτελέσματα αυτού, σύμφωνα τους συγγραφείς της μελέτης. Οι τελευταίοι υποστηρίζουν ότι απαιτείται επιπλέον έρευνα, διότι τα ευρήματα στο εργαστηριακό περιβάλλον δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το τι μπορεί να συμβεί στο ανθρώπινο σώμα. Επίσης οι ισχυρισμοί ότι τα mRNA εμβόλια μπορούν να αλλάξουν το DNA μας δεν υποστηρίζονται από την επιστημονική κοινότητα. Μελέτες έχουν δείξει ότι το mRNA παραμένει έξω από τον πυρήνα και δεν έχει καμία αλληλεπίδραση με το DNA μας. 

Οι συγγραφείς της μελέτης παρουσίασαν την έρευνά τους σε μια συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων τον Μάρτιο, μετά από τη σημαντική προσοχή που έλαβε, δηλώνοντας: «αυτή η μελέτη δεν διερευνά αν το εμβόλιο της Pfizer αλλοιώνει το γονιδίωμά μας», και ότι «δεν υπάρχει λόγος για κανέναν να αλλάξει την απόφασή του να λάβει το εμβόλιο βάσει αυτής της μελέτης.» Η συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων τόνισε επίσης ότι “Τα αποτελέσματα σε πολλές περιπτώσεις έχουν ερμηνευθεί λανθασμένα”.

Τι είναι τα Εμβόλια mRNA;

Τα εμβόλια mRNA χρησιμοποιούν μια μικρή αλυσίδα γενετικού υλικού, γνωστή ως messenger RNA (mRNA), για να δώσουν οδηγίες στα κύτταρα του σώματος να παράγουν μια πρωτεΐνη που πυροδοτεί μια ανοσολογική απόκριση. Στην περίπτωση των εμβολίων για την COVID-19, η πρωτεΐνη αυτή είναι η πρωτεΐνη ακίδα (spike protein) του ιού SARS-CoV-2.

Όταν το mRNA εισάγεται στο σώμα μέσω του εμβολίου, εισέρχεται στα κύτταρα και χρησιμοποιείται ως “σχέδιο” για την παραγωγή της πρωτεΐνης ακίδας. Αυτή η πρωτεΐνη παρουσιάζεται στο ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο αναγνωρίζει την πρωτεΐνη ως ξένη και παράγει αντισώματα για να την καταπολεμήσει. Αν το άτομο εκτεθεί αργότερα στον πραγματικό ιό, το ανοσοποιητικό σύστημα είναι έτοιμο να τον αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.

Τα εμβόλια mRNA δεν επεμβαίνουν στο DNA γιατί χαρακτηρίζονται από:

  1. Διαφορετική Λειτουργία: Το mRNA λειτουργεί στο κυτταρόπλασμα των κυττάρων, ενώ το DNA βρίσκεται στον πυρήνα. Το mRNA δεν εισέρχεται στον πυρήνα, όπου βρίσκεται το DNA μας.
  1. Βραχύβια Παρουσία: Το mRNA στο σώμα είναι εξαιρετικά βραχύβιο. Διασπάται γρήγορα μετά την παραγωγή της πρωτεΐνης ακίδας και αποβάλλεται από το κύτταρο.
  1. Αδυναμία εισόδου στο DNA: Το mRNA δεν έχει τα απαραίτητα εργαλεία και μηχανισμούς για να ενσωματωθεί στο DNA μας. Οι διαδικασίες που απαιτούνται για την αλλαγή του DNA μας είναι περίπλοκες και δεν μπορούν να εκτελεστούν από το mRNA.

Συμπέρασμα: η σουιδική έρευνα μελέτησε σε εργαστηριακές συνθήκεςκατά πόσο το mRNA του εμβολίου μπορεί να μετατραπεί σε DNA και βρήκε ότι αυτό μπορούσε να συμβεί σε ηπατικές σειρές υπό συνθήκες. Δεν έγινε καμία μελέτη σε ανθρώπους ούτε μελετήθηκε το αν το mRNA μπορεί να αλλοιώσει το ανθρώπινο γονιδίωμα. Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί γιατί το mRNA μένει έξω από τον πυρήνα των κυττάρων και δεν έχει καμία αλληλεπίδραση με το DNA.